Sluit aan

Sluit aan – Lidmaatskapfooi: R330 per persoon of R1650 per instansie

Bank FNB
Rekening naam Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers
Rekeningnommer

Takkode

Tak

Tipe

62350920651

250 655

Centurion

Tjek

Verwysing opsies GERAT & Naam en Van / Naam van skool                        (betaal net vir GERAT)

AGV & Naam en Van / Naam van skool                            (betaal net vir AGV)

VAW & Naam en Van / Naam van skool                           (betaal net vir VAW)

LID & Naam en Van / Naam van skool                              (betaal vir meer as een)

Stuur bewys na camilla@helpendehand.co.za
  • Sluit aan – Lidmaatskapfooi: R330 per persoon of R1650 per instansie

 

Bank FNB
Rekening naam Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers
Rekeningnommer

Takkode

Tak

Tipe

62350920651

250 655

Centurion

Tjek

Verwysing opsies GERAT & Naam en Van / Naam van skool                        (betaal net vir GERAT)

AGV & Naam en Van / Naam van skool                            (betaal net vir AGV)

VAW & Naam en Van / Naam van skool                           (betaal net vir VAW)

LID & Naam en Van / Naam van skool                              (betaal vir meer as een)

Stuur bewys na camilla@helpendehand.co.za