Oor Gerat

iconrobotAangesien 80% van die Skole-ondersteuningsentrum van Solidariteit Helpende Hand se fokus die verligting, voorkoming en verbreking van armoede by Afrikaners deur goeie akademiese opleiding is, bring dit mens by die besef watter groot rol onderwysers hierin kan speel. Die rol wat die Afrikaans Huistaal-onderwyser in die verbreking en voorkoming van armoede speel, moenie onderskat word nie. Die voordele van moedertaalonderrig asook die belangrike rol wat opleiding in die verbreking van die armoedekringloop speel, is reeds in talle studies en verslae, onder meer deur Unesco, uitgewys.

Afrikaans-moedertaalonderwysers is die vaandeldraers vir die taal wat deur hul aanbieding van die vak ’n liefde vir die Afrikaanse taal en kultuur kweek. Daarom wil die Skole-ondersteuningsentrum van Helpende Hand deur die Genootskap vir Regte Afrikaanse Taalonderwysers (GeRAT) juis hierdie onderwysers se hande sterk deur die hulp wat dié genootskap aan hulle kan bied om daardeur die suksesvolle akademiese vordering van Afrikaanse leerlinge te verseker.

Doel van GeRAT:

Die doel van GeRAT is om dié tuiste te word vir die professionele ontwikkeling van alle Afrikaans Huistaal-onderwysers in Suid-Afrika deur onder meer praktiese ondersteuning en hulp aan onderwysers te bied.