Tuis

Oor GeRAT

Ons draai nie jou
’n rat voor jou oë nie…

Aktiwiteite

Ons laat ratte voor
jou oë draai…

Sluit aan

Kom in ’n hoër rat
en skakel in…

Toer 21

Wees GeRAT, gereed
en toegerus…

Markplein

Laat jou kennis vir
jou werk…

Kontak ons

Skakel ons vir RATse
diens…

Die doel van GeRAT is om dié tuiste te
word vir die professionele ontwikkeling
van alle Afrikaans Huistaal-onderwysers
in Suid-Afrika.

En krytoegang tot wêreldgehalte
produkte en dienste vir
Afrikaanse Huistaal-onderwysers.